Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Strukturiranje vode 

Raziskave in meritve

1. Zdravilni gaj Tunjice; Poročilo o procesiranju vode iz Flaške z GDV kamero

 

Potek:

3 vzorci vode, pri vsakem 100 meritev, datum izvedbe 28.6.2011.

 

Rezultati meritev:

 

Ploščina

Povprečna intenziteta

Entropija

Index RMS

Voda iz pipe

9518

5686

1.195e+004

1.135e+004

FLAŠKA 5min

1.395e+004

1.441e+004

1.832e+004

1.781e+004

FLAŠKA 1 ura

2.169e+004

2.505e+004

1.488e+004

1.599e+004

Kriterij

100.8

250

27.01

29.53

p-vrednost

0.002544

0.006261

0.0007018

0.0007639

 

Zaključek:

Študija je pokazala, da Flaška povzroča spremembe v vodi. Večji učinek je bil opažen pri vodi, ki je bila v Flaški 1 uro. Ta voda je pokazala večjo variacijo v ploščini in intenzivnosti. Voda, ki je bila v Flaški le 5 minut, pa je pokazala povečano entropijo in indeks RMS. Iz tabele so razvidne razlike v vrednostih.

 

Povezava do poročila:

Poročilo o procesiranju vode iz Flaške z GDV kamero

 

2. Bion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo; Poročilo o testiranju učinkov vode iz steklenice Flaška na biopolje ljudi

 

Potek:

Vzorec 10 oseb, pri vsaki opravljenih 6 meritev, datum izvedbe 10.1.2013.

 

Rezultati meritev:

Voda iz steklenice Flaška ima predvidoma dobrodejne lastnosti, ki vplivajo na aktivacijo, entropijo in celokupno energijo človekovega organizma na nivoju biopolja.

 

Primer meritve:

Bion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo; Poročilo o testiranju učinkov vode iz steklenice Flaška na biopolje ljudi

 

3. Peter Firbas, Zasebni laboratorij za rastlinsko citogenetiko; Testiranje Flaške

 

Potek:

4 meritve, v okviru katerih se je pri vsaki uporabilo 5 čebulic, 200 pregledanih metafaznih celic, datum izvedbe 28.6.2011.

 

Rezultati meritev:

V steklenici Flaška se raven  genotoksičnosti v vodi iz 20,0 odstotnih točk zmanjša na 11,0 odstotnih točk. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo čebulic Allium cepa L.

Allium metafazni genotoksični test za testiranje pitne vode, okoljskih vzorcev in kemikalij.

 

Vz.

 

Metafazni index

 

Število metafaznih celic

 

Število celic s poškodbami kromosomov

 

Raven genotoksičnosti (%)

 

 

Povprečna dolžina korenin (mm)

I

72

200

40

20,0*

32

II

72

200

22

11,0*

35

III

72

200

5

2,5

40

IV

72

100

21

21,0

22

 

Povezava do poročila:

Allium test short

 

4. European Institute for Water Diagnostics – EIWD; Testiranje po metodi Evapo Image

 

Potek:

6 steklenic v testni skupini in 6 steklenic v kontrolni skupini, datum izvedbe 2.8.2012.

 

Rezultati meritev:

Pri steklenici Flaška se je pokazala manjša okrepitev v strukturi razvoja vodne kapljice, kar velja kot znak višje kvalitete vode. Predlagane dodatne meritve z večjim številom vzorcev.

 

Primer meritve:

  ewd evapo image flaska

Celostni vtis 9 (običajna steklenica):

Voda iz Nussdorfa je ponovno prepoznavna, čeprav nekoliko spremenjena: pri tem vzorcu so do sedaj imanentne kristalne formacije stopile v ospredje. Obarvanost je tudi tu proti sredini zamegljena in zadeva vse kristale. Kristali so prehodno organski in kompleksni do rahlo razvejani.

Zelo nežna voda z okvarami na robnih in jedrnih območjih.

 

Celostni vtis 10 (Flaška):

Ponovno lahko opazimo očitno podobnost z vzorcem št. 9. So pa razpoložljivi  strukturni elementi okrepljeni: ''Kristalna roža'' v sredini fotografije kaplje se tvori jasneje in bolj barvito. Kaplje skupno dobijo več svetilnosti, delujejo bolj vitalno.

 

 

 

 

5. Office Masaru Emoto Tokio, Japan; Flaska water crystal experiment

 

Potek:

Temperatura zamrzovanja -25° Celzija, čas zamrzovanja 4 ure, temperatura opazovanja -3 °C, aparat Olympus Optical Microscope (x200), 50 opazovanih vzorcev pri vodi iz Flaške in 50 opazovanih vzorcev pri kontroli, datum izvedbe 14.12.2012.

 

Primer meritve:

 

 Voda iz Tokia    Fotografija kristala vode iz tokijskega  vodovoda po tretiranju s Flaško

Fotografija kristala vode iz tokijskega

vodovoda

 

Fotografija kristala vode iz tokijskega

vodovoda po tretiranju s Flaško

 

6. Bion, Inštitut za elektromagnetiko in novo biologijo, Evapo testiranje

 

Potek:

15 vzorcev, 100 fotografij za posamezen vzorec, datum testiranja 28.8.2013

 

 

 

Zaključek:

Ostanki kapljic testne mineralne vode C imajo močno ojačan rob, različno debel kolobar in vrsto različnih mineralnih struktur. Njihova prava kompleksnost se pokaže šele pri natančnem mikroskopskem pregledu pod 100- in 400-kratno povečavo, ki je nujen za pravilno oceno indeksa sferičnosti. Indeks sferičnosti vzorcev iz Flaške je značilno višji (za 55%) od indeksa neinkubirane vode (p = 0,03), prav tako se indeks sferičnosti Flaške značilno razlikuje (za 44%) od sferičnosti vzorcev iz kontrolne Flaške (p = 0,008).

 

 

 

Povzetek meritev

 

Opisane meritve so vodo iz Flaške obravnavale z različnih perspektiv in jo primerjale z identično vodo, ki ni bila v Flaški. Meritve so pokazale različne spremembe v vodi: skupni imenovalec smo poiskali v izrazu "vibracijsko strukturirana voda".Poudariti želimo, da to niso dokazi, ki jih priznavajo ali obravnavajo uradna znanost in sprejeti standardi, in da zaenkrat sodijo med tako imenovane alternativne vede.

 

Še več informacij najdete v poglavju Teoretična podlaga, razlage posameznih terminov, raziskav in pojmov pa na strani Razlaga pojmov.