Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Pionirji raziskovanja vode 

Dr. Masaru Emoto

Dr Masaru Emoto

rojen 22.7.1943 v Yokohami - umrl 17.10.2014

 

Dr. Masaru Emoto je japonski raziskovalec, ki je s postopkom fotografiranja kristalov vode vplival na to, da na vodo ne gledamo več zgolj kot na molekulo H2O.

 

Rodil se je leta 1943 v Yokohami in leta 1992 doktoriral na Open International University kot doktor alternativne medicine. Njegov pristop ni strogo znanstven temveč celosten in nam odpira možnosti za drugačen način razmišljanja o vodi. Pri svojem delu je ugotovil, da je voda tesno povezana z zavestjo posameznika ali skupine, ter izjemno senzibilna tudi za druge vibracije in informacije, kot je npr. glasba ali besede.

 

Metoda dr. Masaru Emota temelji na tem, da zamrzne različne vzorce vode volumna 0,5 ml. Od vzorcev se odvzamejo majhni koščki ledu, ki so t.i. 'semena', iz katerih kasneje zraste vodni kristal. Kristali nastajajo pri temperaturi od -5 do 0°C in so različnih oblik na podlagi katerih dr. Emoto sklepa o kakovosti vode. Voda, ki ima porušeno notranjo strukturo (zaradi mehanskih, kemičnih ali vibracijskih vplivov), ne tvori kristalov ali pa so ti poškodovani. Izvirska voda največkrat tvori kristale, ki so heksagonalne oblike in takšna je tudi fotografija kristala vode iz Flaške.

 

 Voda iz Tokia    Fotografija kristala vode iz tokijskega  vodovoda po tretiranju s Flaško

Fotografija kristala vode iz tokijskega

vodovoda

 

Fotografija kristala vode iz tokijskega

vodovoda po tretiranju s Flaško

 

Dr. Emoto je napisal vrsto knjig, med katerimi je najbolj znana Sporočilo vode, ki je prevedena tudi v tudi v slovenski jezik. V knjigi različne vode sveta s pomočjo fotografij kristalov dobijo svoj obraz. Fotografije so tako nazorne, da smo prisiljeni opustiti naučen tehnično-mehanski pristop do vode in privzeti novega, ki vodo obravnava celostno. Knjiga je najboljši pokazatelj, da niti dve vodi na tem svetu nista enaki. To je sicer zapisano že v naši podzavesti in so dobro vedeli tudi naši predniki, dr. Emoto pa nam je to še nazorno prikazal.

V knjigi Sporočilo vode najdemo tudi fotografije slapa Savica ter fotografiji kristalov vode, ki jima je bila predvajana Zdravljica in Krst pri Savici.

Delo dr. Masaru Emota je odlično predstavljeno tudi v filmu »What the Bleep Do We Know?«, kjer nam avtorji prikažejo vso kompleksnost sveta, v katerem živimo.

Stična točka dela dr. Masaru Emota in poslanstva Flaške je spodbujati spoštovanje do vode, kar je nujen pogoj za kakovostno življenje tako sedanje kot tudi prihodnjih generacij. Prihodnost bo pokazala, v kolikšni meri nam je to uspelo.