Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:

Ogljični odtis Flaške*

Manjši ogljični odtis na račun pitja vode

S pomočjo Flaške lahko povprečni Slovenec v štirih letih:

  • zmanjša emisije toplogrednih plinov na račun pitja vode za vsaj 36,81 kg CO2e
  • zmanjša ogljični odtis pitja vode za 95%

 

Projekt

 

Kot eno izmed prvih slovenskih podjetij smo izračunali ogljični odtis svojega proizvoda. Projekt je imel dva cilja. En cilj je bil preveriti (in izkoristiti) potenciale zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in z njimi povezanih drugih vplivov na okolje ter stroškov. Drugi cilj pa je bil primerjati emisije, ki jih povzroča pitje vode iz Flaške s pitjem embalirane vode iz plastenk.

 

Projekt izračuna ogljičnega odtisa je za nas izvedlo podjetje Ekogenca, potekal pa je v skladu z mednarodno priznanim standardom PAS 2050. Ta implementira LCA pristop, torej analizo emisij TGP v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Izračun smo izdelali za Flaško Neo in Flaško Klasik, primerjali pa smo tudi različna načina dobave (na dom, v trgovino) in sicer za štiriletno obdobje, kolikor traja 100 % informiranost Flaške. Poleg tega smo izračun nadgradili s scenarijem zmanjševanja emisij posamezne Flaške v prihodnosti, na podlagi katerega smo oblikovali dosegljive cilje zmanjševanja emisij. Izvedli smo tudi primerjavo emisij TGP v primeru rabe Flaške oz. pitja embalirane vode.

 

Rezultati

 

Kot Flaška, ki povzroča najmanj emisij, se je izkazala Flaška Neo, kupljena v trgovini. Pokazali smo, da bi povprečni Slovenec (povprečna poraba embalirane vode v Sloveniji znaša 56 l/prebivalca letno), ki bi namesto vode iz plastenk uporabljal Flaško, v štiriletnem obdobju zmanjšal emisije na račun uživanja vode za vsaj 36,81 kg CO2e ali 95%. Raziskava je identificirala tudi potenciale zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) pri proizvodnji izdelka. Rezultati so bili do neke mere presenetljivi, saj so nesorazmerno velik delež emisij prispevali lokalni in regionalni prevozi med posameznimi podizvajalci.

 

* Upoštevali smo uradna povprečja uporabe embalirane vode, ki za Slovenijo v  letih znaša 224 l (prvi trije stolpci), za Italijo pa 756 l (zadnji stolpec).

**Upoštevan je izračun dostave na dom v Sloveniji. V primeru dobave v Sieno bi bile emisije nekoliko, vendar ne signifikantno, višje.

 

*Izračun je bil narejen za leto 2010 in vse ugotovitve ter trditve veljajo za to leto.