Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Pogoji poslovanja 

Varovanje osebnih podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI PODJETJA FLAŠKA D.O.O.

 

Vprašanje varstva podatkov obravnavamo resno in želimo zagotoviti, da je vaša zasebnost pri uporabi naših strani vedno zaščitena. Namen te politike je, da vam pomagamo razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo.

 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Če sodelujete z nami, nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljavec vaših osebnih podatkov je v tem primeru Flaška d.o.o. , Zgoša 23, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija (v nadaljevanju Flaška d.o.o.), voda@flaska.si, tel: +386 (0)4 53 33 631. V podjetju Flaška d.o.o. se zavedamo pomena zasebnosti. Vsi zaposleni si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši obdelovalci. To so druga zaupanja vredna podjetja oziroma posamezniki, ki smo jim s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. pooblaščeni tiskarji, klicni centri, dostavne službe ipd.). Pred izbiro obdelovalca skrbno preverimo njegovo ustreznost, zlasti, da je obdelovalec za opravljanje svoje dejavnosti registriran in da zagotavlja ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN SKLENITVE IN IZVAJANJA POGODBE

Če ste z podjetjem Flaška d.o.o. sklenili pogodbo, se vaši osebni podatki primarno obdelujejo za namen sklenitve in izvajanja pogodbe (npr. priprava ponudbe, fakturiranje, reševanje reklamacij, ipd). Ob izpolnjevanju naročila bomo potrebovali zlasti osebno ime in naslov vašega prebivališča. Zaradi lažje in hitrejše komunikacije z vami vas bomo ob oddaji naročila zaprosili tudi za druge vaše kontaktne podatke, zlasti vaš elektronski naslov in telefon, kamor vas bomo lahko obveščali o vseh pomembnih dejstvih v zvezi z vašim naročilom, dokler se boste strinjali s takšnim načinom obveščanja.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZVAJANJA DRUGIH DOGOVOROV

Če sodelujete v kateri izmed naših nagradnih iger, bomo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali preko spletne prijave ali na nagradnem kuponu, uporabili izključno za namen nagradne igre, če ne boste privolili še v kakšno drugo obdelavo.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA

Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšni drugi poslovni interakciji, ki sodi v sklop naše zakonite dejavnosti, lahko vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uporabljamo tudi za neposredno trženje.

 

DRUGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke v zvezi z vašim naročilom obdelujemo tudi za namene različnih internih statistik, analiz in kontrol. V tem okviru zlasti izvajamo analize, povezane z ugotavljanjem uspešnosti posamezne tržne akcije, ter kontrole pri ugotavljanju pravilnosti obračuna doplačil in obračuna provizij našim zastopnikom in posrednikom, ki so nujne zaradi zagotavljanja pravilnega izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti do naših pogodbenih partnerjev. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v tem primeru naš zakoniti interes, pri čemer bomo uporabili najmanjši možen obseg vaših osebnih podatkov ter si prizadevali, da ne pride do nedovoljenega posega v vaše interese ali temeljne pravice.

 

POSREDOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Osebne podatke si izmenjujmo z drugimi družbami, organizacijami ali posamezniki, če v dobri veri verjamemo, da so dostop do takih podatkov, njihova uporaba, hranjenje ali razkritje razumno potrebni za upoštevanje morebitnih veljavnih predpisov, zakonodaje, pravnih postopkov ali izvršljivih zahtev državnih organov.

Drugim fizičnim ali pravnim osebam vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, razen če boste v to izrecno privolili.

 

PRAVICE NAŠIH STRANK

Če Flaška d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice:

  • zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
  • zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni;
  • zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite po pošti na naslov Flaška d.o.o., Zgoša 23, 4275 Begunje na Gorenjskem s pripisom Za Varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov voda@flaska.si.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 230 97 30.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ker je varnost vaših podatkov za nas pomembna, posredujemo vaše osebne podatke prek varne SSL povezave. Če se osebni podatki zbirajo, je prenos podatkov šifriran z uporabo postopka SSL. Vaši osebni podatki se potem posredujejo prek interneta z vsaj 256-bitnim SSL-jem. Šifriranje SSL ščiti vaše osebne podatke pred dostopom tretjih oseb. SSL (Secure Socket Layer) je protokol za šifriranje sporočil na internetu, ki ponuja še posebej visoke ravni varnosti.

Prav tako našo spletno stran in druge sisteme zagotavljamo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Kljub rednim pregledom pa popolna zaščita pred nevarnostjo kljub temu ni mogoča.

Naša spletna stran gostuje na strežnikih podjetja G-server d.o.o., ki je lociran v Ljubljani, Slovenija. Podrobnejše informacije o lokaciji zaradi varnosti niso na voljo.

Flaška d.o.o. zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Postopki in ukrepi so podrobno opisani v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Flaška d.o.o..

 

SPLETNA ANALITIKA

Za boljše delovanje spletne strani Flaška d.o.o. uporablja storitev spletne analitike Google Analytics, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). Google Analytics analizira, kako uporabljate spletno mesto.

Spletno mesto Flaške d.o.o. za potrebe Google Analytics ne shranjuje piškotkov (cookie). Za potrebe analitike Flaška d.o.o. posreduje Googlu identifikacijsko številko uporabnika (UserID), ki jo je predhodno dobila prav od storitve Google Analytics. Google shranjuje podatke za Google Analytics na svojih strežnikih, katerih lokacija nam ni znana. Flaška d.o.o.  Googlu ne posreduje nobenih osebnih podatkov. Upoštevajte, da ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo IP Anonymization, zato se IP naslov obravnava le v okrnjeni obliki, kar pomeni, da je preprečena osebna identifikacija.

Google bo v imenu upravljavca te spletne strani uporabil te podatke za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnih strani za operaterje spletnih mest in drugih operaterjev, ki se nanašajo na spletno dejavnost in uporabo interneta. Okrnjen naslov IP, ki ga brskalnik prenese v storitev Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi podatki. Vaše sledenje na spletnem mestu Flaške d.o.o. zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v vašem brskalniku (možnost »Ne sledi« oz. »Do not track«).

Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti pri uporabi storitev Google najdete na spletnem mestu Google.

 

VTIČNIKI DRUŽBENIH OMREŽIJ

Spletno mesto Flaške d.o.o. lahko vključuje vtičnike družbenih omrežij, kot so Facebook, YouTube in druga.

Vtičniki se na spletnem mestu prikazujejo takšni, kot jih servira družbeno omrežje. Ob prikazu vtičnika Flaška d.o.o. vtičniku posreduje zgolj naslov trenutno prikazane spletne strani, samodejno se posreduje tudi IP naslov.

Vtičniki družbenih omrežij praviloma shranjujejo piškotke, s katerimi identificirajo svoje uporabnike. V teh primerih ne gre za piškotke spletnega mesta Flaške d.o.o., ampak piškotke spletnega mesta družbenega omrežja.

Vsebina posamičnega vtičnika je lahko prilagojena uporabniku, če je le-ta uporabnik dotičnega družbenega omrežja. Vsebino vtičnika prikaže družbeno omrežje, Flaška d.o.o. nima vpliva na vsebino, niti vtičniku ne posreduje nobenih podatkov, na osnovi katerih bi vtičnik lahko identificiral uporabnika.

Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti pri uporabi storitev vtičnikov družbenih omrežij najdete na spletnih mestih teh omrežij.

 

PLAČILNI INŠTRUMENTI

Spletno mesto Flaške d.o.o. ima integrirane plačilne inštrumente različnih ponudnikov, kot so PayPal, Bankart, Braintree in drugi.

Plačila se zaradi varnosti plačilnih inštrumentov izvajajo na spletnih mestih teh ponudnikov in ne na spletnem mestu Flaške d.o.o.. Flaška d.o.o. spletnim mestom plačilnih inštrumentov ne posreduje nobenih osebnih podatkov (npr. e-mail naslova, imena, priimka, naslova ali številke plačilne kartice), prav tako od spletnih mest plačilnih inštrumentov ne dobi nazaj nobenih osebnih podatkov. Posredujejo se samo podatki v zvezi s plačili samimi (številka naročila, želen način plačila, znesek, število obrokov in podobno).

 

TRAJANJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodb, hranimo deset let od sklenitve pogodbe. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani.

 

SPREMEMBE

Ta politika se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe te politike bomo objavili na tej strani. Ob večjih spremembah bomo objavili vidnejše obvestilo.

 

Flaška d.o.o.

Zgoša, 24. 5. 2018