Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Pogoji poslovanja 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE AKCIJE #MYFLASKAMOMENT: 2. februar do 31. december 2019

 

Za sodelovanje v nagradni akciji nakup ni potreben.

 

  1. Splošne določbe 

Organizator nagradne akcije #myflaskamoment, je Flaška d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 2. februarja pa do vključno 31. decembra 2019 na družabnem omrežju Facebook in Instagram. Nagradna akcija ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne akcije.

 

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni akciji

V nagradni akciji lahko sodelujejo državljani Evropske unije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni akciji. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki objavijo fotografijo, označeno z #myflaskamoment. 

 

  1. Potek nagradne akcije in razglasitev nagrajencev

Vsak konec meseca bomo izmed vseh prispelih pravilno označenih fotografij z žrebom izbrali nagrajenca ali nagrajenko. Aplikacija bo izbor objavila na časovnici svoje Facebook strani in preko Facebook Mesengerja.

V torek, 31.12.2019 se nagradna igra konča ob polnoči. Tako bomo konec vsakega meseca podarili po 1 Flaško, skupno 11 Flašk v celotnem trajanju akcije.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/flaska.slovenija/, in na spletni strani https://www.flaska.eu/

 

  1. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/flaska.slovenija/. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca v roku dveh (2) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov na Messenger je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

 

Nagrade:

Flaško vam pošljemo po pošti, v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na Messenger.  

 

  1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni akciji udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.flaska.si/o-nas/pogoji-poslovanja Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/flaska.slovenija/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

  1. Facebook: Nagradna akcija, ki jo organizira podjetje Flaška ni nikakor sponzorirana, vzpodbujana, organizirana ali povezana s Facebookom.