Moja košarica

Moja košarica

0,00 €
Skupaj:
Info, novice in vprašanja 

Potrdila in dokumenti

POTRDILA O ZDRAVSTVENI NEOPOREČNOSTI IZDELKA

Pri Flaški v stik z vodo prideta steklo in zamašek. Za oba dela izdelka imamo potrdilo, da sta v skladu z zdravstvenimi standardi na tem področju:

ZZV - Flaska glass health analysis

Stopper - declaration of conformity

 

POTRDILA O AVTORSTVU IZDELKA IN BLAGOVNI ZNAMKI

Flaška je inovativen izdelek in pri Uradu RS za intelektualno lastnino smo zanj pridobili patent št. 23318. Blagovna znamka Flaška je zaščitena na področju držav, kjer se Flaška prodaja.

Certificate of registration

Trademark certificate USA

 

POTRDILA O IZDELKU, KI JE OKOLJU PRIJAZEN

Flaška je okolju prijazen izdelek, kar potrjujeta izračunan ogljični odtis in potrdilo o organsko pridelanem bombažu, ki ga uporabljamo pri Flaški Organic.

Carbon footprint

Organic cotton

 

TESTIRANJA VODE IZ FLAŠKE

Pri strukturiranju vode gre za relativno majhne spremembe v vodi, ki jih uradne inštitucije zaenkrat niso sposobne izmeriti. Za delovanje Flaške so bile z metodami znanimi v alternativi izvedene naslednje meritve

Certificate of Structural Quality of Water

Allium test short

Allium test

Certifikate HUPED

Flaska GDV test

EVAPO test

 

OBSTOJNOST VODE IZ FLAŠKE

Uporabniki Flaške pogosto sprašujejo, koliko časa je voda lahko najdlje v Flaški. Iz spodnje raziskave je razvidno, da je voda v Flaški lahko 2 dni in bo še vedno neoporečna za pitje.

Determination of shelf life of fresh water